Sub-categories
IT1
IT2
Volitelné ekonomické předměty
Daňová a účetní evidence
Reálie (ANJ)
Business English
Literatura (ČJL)
MAT1
MAT2
Odborné ekonomické předměty
Pracovní listy (ČJL)